ახალგაზრდული პროგრამები

 • პროგრამის მიზანია სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება და ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

 • მიზნის მისაღწევად ხორციელდება ახალგაზრდებისთვის და მოზარდებისთვის ისეთი შემდგომი საქმიანობები როგორიცაა:

 • ახალგაზრდების პრობლემათა კვლევა და მათი პრიორიტეტიზაცია/ადვოკატირება გადაჭრის გზების საძიებლად.

 • ზოგადი და პროფესიული უნარების განვითარება დასაქმების ხელშესაწყობად.

 • ხორციელდება სამოქალაქო განათლებაზე მიმართული აქტივობები, ტრენინგები, სემინარები და საზაფხულო ბანაკები.

 • მათში არსებული შემოქმედებითი და ფიზიკური შესაძლებლობების რეალიზაციისთვის იგეგმება და ხორციელდება კულტურულ-შემოქმედებითი და სპორტული ღონისძიებები

 • მათი საცხოვრებელი სოფლის და თემის პრობლემების კვლევა, პრობლემების ადვოკატირების სწავლება-განხორციელება. •  

   

    

   

   Picture

   

   

  "
  Copyright (c) 2011 Leli.Ge - All Rights Reserved