სათემო ფონდი ლელი

,,ლელი" 2007 წლიდან აქტიურად მუშაობს სოფლად მცხოვრებ ქალთა გააქტიურებაზე და გაძლიერებაზე, სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდაზე და მათი უფლებების დაცვაზე.

,,ფონდი ტასოს" მხარდაჭერით 2013-2014 წლებში ლელიანის თემში მოქმედი, სათემო ორგანიზაცია "ლელი" ანხორციელებს გრანტგამცემ საქმიანობას, როგორც სათემო ფონდი ,,ლელი".

სწორედ ამიტომ საგრანტო პროგრამის ძირითადი ბენეფიციარებიც სოფლად მცხოვრები ქალები არიან, რათა იგრძნონ საკუთარი შესაძლებლობები, მოხდეს თვითრეალიზაცია და გაიზარდოს მათი ჩართულობა თემის ცხოვრებაში.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Picture

 

 

"
Copyright (c) 2011 Leli.Ge - All Rights Reserved